Osebna asistenca

Osebna asistenca omogoča, da si posameznik pridobi svoje mesto v družbi z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so za večino ljudi povsem samoumevne. Z osebno asistenco se hendikepiranim posameznikom ali starejšim osebam z nezmožnostjo samostojne samooskrbe omogoča, da niso več v breme družini in širši družbi.

 


Beseda osebna se navezuje na to, da mora biti osebna asistenca prilagojena izključno potrebam posameznika, ki mu omogoča odločanje o svojem življenju in normalno vključitev v družbo.
  • Ponudniki osebne asistence:
  •  
  •  
  •  
  •